Platforma konsultacyjna

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

 

Polityka prywatności

 

 1. Podczas rejestracji Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do podania danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym takich jak imię oraz adres e-mail, zgodnych ze stanem faktycznym.
   
 2. W przypadku rejestracji profilu użytkownika indywidualnego, podanie swoich danych  osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne. Użytkownik w dowolnym czasie może zmieniać dane podane podczas rejestracji poprzez ich edycję w Koncie -> Moje konto/Edycja danych. Użytkownik ponadto ma możliwość anulowania (usunięcia) swoich danych osobowych z serwisu w dowolnym momencie korzystając z opcji znajdujących się w jego koncie.
   
 3. Aby dokonać rejestracji w serwisie, użytkownik indywidualny jest zobowiązany do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). W przypadkach nie wyrażenia powyższej zgody, konto nie zostanie zarejestrowane.
   
 4. Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Zgodna nie jest konieczna do założenia konta w serwisie. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych i/lub newslettera korzystając z opcji dostępnych w panelu administracyjnym zalogowanego użytkownika Indywidualnego – zakładka Subskrypcja link Zrezygnuj z Subskrypcji.
   
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę oraz jego Partnerów  w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
   
 6. Dane osobowe Użytkownika indywidualnego, który wypełnił formularz będą przekazywane Partnerom Usługodawcy wyłącznie w wyżej wymienionych celach tj. na potrzeby niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i wykorzystanie przez partnerów danych Użytkownika w celach innych niż podane w niniejszym regulaminie. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub ich zaniechanie przez partnerów dotyczące obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, których dane osobowe dostarczył Usługodawca.
   
 7. Usługodawca gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika/Usługobiorcy zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ww. ustaw.
   
 8. Usługodawca posiada i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, gwarantuje przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, a pracownicy użytkownika zostali prawidłowo przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych oraz zostali pouczeni o obowiązkach i procedurach związanych z przetwarzaniem danych.
   
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do zmieszczania w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

 

 

Polityka bezpieczeństwa

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych na serwerze serwisu Dobre pomysły odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochranie Danych Osobowych ( Dz.U 1997 Nr.133 poz.883 ) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.29 kwietnia 2004 r.

 

 1. Zgodnie z wymogami stosowany jest wysoki poziom bezpieczeństwa dla systemu informatycznego, w którym przetwarza się dane. W ramach tych zabezpieczeń stosujemy  następujące standardy:

 

 • Zabezpieczenie pomieszczenia i urządzeń przetwarzających dane na czas nieobecności osób uprawnionych
 • Uwierzytelnianie osobne dla każdego administratora (osobny login i hasła)
 • Zabezpieczenia typu antyspyware i antywirusowe
 • Zabezpieczenia antyprzepięciowe i zasilanie awaryjne
 • Hasło co najmniej z 8 znaków zmieniane co najmniej co 30 dni ( koniecznie wielkie
 • i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne).
 • Tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie ich w sposób zabezpieczający przed nieupoważnionym dostępem
 • Nośniki danych przed przekazaniem do naprawy zawsze czyszczone z danych

 

 1. Każda aplikacja umieszczona na Serwisie umożliwia rejestrację:

 

 • Daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu
 • Identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do sytemu
 • Źródła danych, w przypadku zbierania danych , nie od osoby , której one dotyczą
 • Informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia , chyba, że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych
 • Sprzeciwu przetwarzania danych osobowych ( art.32 ustawy)
 • Aplikacja umożliwia także raport i wydruk danych w zrozumiałej formie osobie, której te dane dotyczą (opcja drukuj w panelu).
 • Dane osobowe udostępniane są tylko na pisemny wniosek osobom, do tego upoważnionym
   
 1. Podczas korzystania z Serwisu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

 

 1. System został zabezpieczony na wypadek ataków typu Sql Injections. Wszystkie informacje wprowadzane do serwisu za pomocą formularzy, czy w postaci parametrów w adresie strony są filtrowane i przetwarzanie pod kątem wyszukiwania prób modyfikacji zapytań SQL, dzięki czemu potencjalnie niebezpieczne fragmenty kodu są odpowiednio maskowane i dopiero wtedy zostają dopuszczone do kolejnego etapu przepływu danych wewnątrz systemu.
   

 

Polityka cookies

 

Usługodawca informuje, że używa w Dobre pomysły technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację polityki cookies dla Serwisu dobrepomysly.erzeszow.pl

 

    1. Co to jest plik cookie?

 

Pliki cookis to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.  

 

    2. W jakich celach Usługodawca wykorzystuje pliki cookies?

 

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisu Usługodawcy. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania (dobre pomysły.pl/uzytkownik/)
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez Serwis Usługodawca korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
 • monitorowanie ruchu w Serwisie
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisu.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

 

        Do podmiotów współpracujących na czas stworzenia dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Payu (PayU.pl)

 

Zawartości pochodzące od zewnętrznych Partnerów, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów w związku z tym zalecamy aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych Partnerów zewnętrznych.

 

    3. Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, utrudni korzystanie z Serwisu Usługodawcy.

Usługodawca, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postąpić zgodnie z instrukcjami:

 

 

        Urządzenia mobilne:

 

 

Serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
Zamknij